งวดที่แล้วเข้าเต็มๆ ปกสลากลอตเตอรี่ งวด 16 พ.ย. 66

ใกล้เข้ามาอีกแล้วสำหรับการออกรางวัลประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รูปปกสลากที่ปล่อยออกมา จะประกอบไปด้วย ปกสลากทั่วไป ชุดสลากวันนักขัตฤกษ์ วันลอยกระทง และสลากการกุศล ซึ่งเป็นรูปภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ โดยแต่ละชุดนั้นสามารถตีความเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้


ชุดสลากวันนักขัตฤกษ์ วันลอยกระทง ในปีนี้ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 หรือหากนับตามปฏิทินจันทรคติจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ถือเป็นประเพณีโบราณของวัฒนธรรมอินเดียที่ไทยรับเข้ามาผ่านทางขอม แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยไหน แต่ก็เชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1781-2117)

ในภาพปกสลากที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้น หากพิจารณาดี ๆ แล้วก็จะพบว่ามีจำนวนกระทงทั้งสิ้น 4 กระทง โดยกระทงแต่ละอันจะปักธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย เพราะถึงว่าจะรับวัฒนธรรมลอยกระทงจากอินเดียเพื่อบูชาเทพ แต่ในภายหลังชาวไทยพุทธก็ได้มีการนำพิธิดังกล่าวไปดัดแปลงเป็นพิธีกรรมสำหรับบูชารอยพระพุทธบาทแทน

ปกสลาก


เลข 3 ตัว

431

เลข 2 ตัว

31

43

41

27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *